Webcast videos Video bài giảng Khóa Thiền Căn Bản và Khóa Bát Nhã năm 2014

CON ĐƯỜNG TÂM LINH

(Xin chọn Settings-Quality = 720p HD để coi rõ hình ảnh)

Bấm vào đây để coi những video bài giảng khác đăng trong YouTube

 Video

Phóng sự chụp hình não bộ của Thầy Thích Thông Triệt tại trường Đại học Tuebingen, Đức quốc

Ni sư Triệt Như đúc kết phần thực hành Khóa Bát Nhã lớp Trung cấp 2 tại San Jose

Thiền sinh Thảo Lê ôn lại chủ đề "Làm Chủ Suy Nghĩ" của khóa Thiền Căn Bản

Thiền sinh Nguyễn Lập ôn lại chủ đề "Thiền Định" của khóa Thiền Căn Bản, phần 1

Thiền sinh Nguyễn Lập ôn lại chủ đề "Thiền Định" của khóa Thiền Căn Bản, phần 2

Thiền sinh Tuệ Minh ôn lại chủ đề "Thiền Chỉ" và chia sẽ kinh nghiệm tu học

The Human Brain Project in Europe

 Audio - Pháp Thoại

Phương Thức Thưc hành cho Cu Si Tiếp Theo - 2-10-2016

Tổng Kết Bát Nhã 4 -Houston- 8-10-2016

Bát Nhã Tâm Kinh Phần 1 -Toronto- 3-7-2016

Bát Nhã Tâm Kinh Phần 2 -Toronto- 3-7-2016

Bát Nhã Tâm Kinh Phần 3 -Toronto- 4-7-2016

Bát Nhã Tâm Kinh Phần 4 -Toronto- 4-7-2016

Tổng Kết TLHPG- Hoa Thịnh Dốn- 18-6-2016

Dại Chủng Bộ - Hoa Thịnh Đốn 17-6-2016

Dại Chủng Bộ tiếp theo - Hoa Thịnh Đốn 17-6-2016

Thượng tọa bộ - Hoa Thịnh Đốn 16-6-2016

Nhất thiết hữu bộ - Thịnh Đốn 16-6-2016

Bộ Phái Phật giáo 15-6-2016

Khái Quát Giáo Pháp của Phât- Hoa Thịnh Đốn- 15/6/2016

Đúc kết 4 kỳ kết tập - Hoa Thịnh Đốn 14-6-2016

Kết tập kinh điển IV - Hoa Thịnh Đốn 14-6-2016

Thập sự và Ngũ sự - Hoa Thịnh Đốn 13-6-2016

Kết tập kinh điển III - Hoa Thịnh Đốn 13-6-2016

Kết tập kinh điển I & II - Hoa Thịnh Đốn 12-6-2016

Khái quát Tâm lý học Phật giáo - Hoa Thịnh Đốn 12-6-2016

Thiền và sức khỏe - Giảng Đại chúng tại Chùa Hoa Nghiêm ở Hoa Thịnh Đốn 19-6-2016

Ni sư Triệt Như - Làm sao sống an trụ trong Chánh Niệm 24-4-2016 tại thiền đường Sangha nhóm Dược Tuệ

Lễ ra quân Giáo Thọ cấp căn bản tại Tổ Đình 17-4-2016

Lễ ra quân Giáo Thọ cấp căn bản tại Tổ Đình 17-4-2016 (tiếp theo)

Ngày Truyền Thống tại Tổ Đình 3-4-2016

Ni sư Triệt Như - Ngày giảng đại chúng tại San Jose 5-9-2015, chủ đề Sống Thiền

Ni sư Triệt Như - Ngày giảng đại chúng tại San Jose 5-9-2015, chủ đề Sống Thiền (tiếp theo)

Ni sư Triệt Như - Bây giờ và ở đây - Khóa NTCT Định Huệ San Jose 2-9-2015

Ni sư Triệt Như - Bây giờ và ở đây - Khóa NTCT Định Huệ San Jose 2-9-2015 (tiếp theo)

Ni sư Triệt Như - Ba Sắc Thái Tâm Trong Đạo Phật - Tổ Đình 02-2016

Ni sư Triệt Như - Giá Trị Của Nhập Thất Chuyên Tu - San Jose 2015

Ni sư Triệt Như - Con Đường Tự Độ Độ Tha Của Người Cư Sĩ - Houston 2016

Ni sư Triệt Như - Tánh Nguyên Tắc - Toronto, Canada 2015

Ni sư Triệt Như - Chân Lý Qui Ước và Chân Lý Tối Hậu - Australia, 07-2013

Ni sư Triệt Như tổng kết khóa Thiền Căn Bản 94 - Nam California, 04-2013

Tổng Kết Bát Nhã 2 -San Jose- 22-01-2014

Ni sư Triệt Như tổng kết khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 2 - San Jose, 06-2013

Ni sư Triệt Như tổng kết khóa Bát Nhã lớp Trung Cấp 3 - Texas, 08-2012

 Bài viết

THÔNG BÁO Tổ chức các khóa huấn luyện chuyên viên Thiền Định

Bài Tường Thuật Lễ Kỷ Niệm 20 Năm Hoằng Pháp Của Thiền Tánh Không Và Lễ Truyền Y

Giới thiệu hai tác phẩm mới của Hòa Thượng Thích Thông Triệt

Bài tường trình buổi Ra Mắt Sách tại San Jose, ngày 3 tháng 8 năm 2014 (PDF)

Chân Như - Không và Huyễn

Những Hạt Thiền

Bên Em - Auprès de ma Blonde

Identity of Famous 19th-Century Brain Discovered

Lễ khai mạc khánh thành Trung tâm sinh hoạt Thiền Tánh Không Texas

Ký Sự Chuyến Đi Sydney tháng 4 năm 2011

Ký Sự Du Hóa Pháp tháng 5 năm 2011

Ký Sự Chuyến Đi Québec tháng 6 năm 2011

Ký Sự Du Hóa Đức tháng 7 năm 2011

Ký Sự Du Hóa Thụy Sĩ tháng 7 năm 2011

Đài Radio France Internationale (RFI) phỏng vấn Thầy Thích Thông Triệt

Não Bộ Con Người Giống Nhau Nhưng Cũng Khác Nhau

Làm Vệ Sinh Bộ Não

Con Đường Nào Cho Tôi

Truyện Một Thiền Sinh Đã Ngộ

Tôi Đi Học Thiền

Khí Công Giúp Tôi Lành Bệnh

Một Khám Phá Mới Mẻ và Cách Thực Hành Thiền Rất Độc Đáo

Nhổ Đinh Tháo Chốt

Thiền Giúp Ích Gì Cho Cuộc Sống Của Bạn

Thiền Định và Mã Số

Nhìn Lướt

Tỉnh Ngộ - Bài cảm tưởng của thiền sinh

What is A Zen Attitude? (Tiếng Anh)

Meditate Your Way To A More Creative Mind (Tiếng Anh)

Zen and the Art of Decision Making: fMRI Revelations (Tiếng Anh)

Demystifying Meditation–Brain Imaging Illustrates How Meditation Reduces Pain (Tiếng Anh)

Neuroelectric and Hemodynamic Correlates of Śūnyatā Meditation - Combined fMRI-EEG Study

 Bài Đọc Thêm

Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền

Hệ Thần Kinh Tự Quản

Điện Não Đồ

 Thơ Thiền

Rửa Chén

Cảm Nhận Thiền

Bài Thơ Không Lời

 Liên Lạc

Cám ơn quý vị đã ghé đến trang nhà này. Mọi ý kiến xây dựng, xin gửi về TanhKhongWeb@yahoo.com